من هستم پس همیشه باش

وبلاگی است ادبی برای همه ایران مخصوصا معلمان عزیز

حرفای" دلم ": دال / لام / میم

 • همه ی «شداید» زندگی ... تقصیر «شرایط» است.
 • برای اینکه «چشمش روز بد نبیند»... نمی خواست «روز بعد را ببیند»!
 • لبخند «واسطه ای» است ... که «فاصله» بین دو نفر را کوتاه می کند.
 • وقتی «نشست» ... چیزی نصیبش نشد جز «شکست»!
 • وقتی «بر زخمم» توجه می کنم... «برزخم»!
 • قرص روانگردان را «بالا می اندازد» تا خود را «بالا بیندازد» و بعد ... سقوط آزاد!
 • با حرف «کسی را نزن»... حرف «حساب بزن»!
 • راهی که «جواب نمی دهد».. قسمتی از «جواب» است.
 • «اقتدار» از آن کسی است که... به «تدبیر» اقتدا کند.
 • «دست از سرت » برندار... تا «دست به سر» نشوی!
 • وقتی امید «جان می گیرد»... «مرگ جان می کند»!
 • حق داریم «اشتباه کنیم»... نه آنکه آن را «انتخاب کنیم»!
 • آدمای «دارا و فقیر»... از نوک پا تا فرق سر «دارای فرق» هستند.
 • وقتی «دل و دماغ» سوخته می شود... «دل و دماغی» برای آدم نمی ماند!
 • با «خودشناسی»، «خوش شناسی»... روی خوش نشان می دهد.
 • «پیروزی پر گل» بهار... «دیدنی» است!
 • «مشکل ساز» بود ... وقتی که مرد «مشکل را خاک» کردند!
 • «اشتباه »کردن در زندگی... بهتر از «اجتناب» کردن از زندگی است!
 • «زخم زبان»... «زهر ماست»
 • فقط باید «بار زندگی» را کشید، یا زندگی «پرباری» داشت؟...
 • «دشمنی» به «دشنام» نیست.
 • والدین «بعد» فرزندان خود را «می خواهند»...
 • زنان «بالغ»... خالق «نوابغ»...
 • «قد» عمر کوتاه... و «قدر» آن بلند است...
 • گاهی «حرف را بخور»... تا از دیگران «حرف نخوری».
 • «چشم» ویترین «خشم»!
 • از آدم هایی که مثل ما «یک دنده» هستند، «خوشمان نمی آید»!...
 • راز «برده» است... وقتی که در «پرده» است.
 • آفتاب برای «تابیدن» بی تابی می کند تا «تاریکی» را پاک کند.
 • چرا قبل از «باختن» خود را «ببازم»؟!
 • قبلا «خوش تیپ تر» بودم... آینه هم «آینه های قدیم»!
 • از ذهنی که « کار کشیده نشد»... دچار «فلج ذهنی» شد!
 • هر از گاهی «به عقب برگرد»... «عقب گرد» هرگز!
 • «قلب» خود را بخوانیم...«قدر» خود را بدانیم.
 • حسود  «دلخوری از دیگران را با « خود خوری» جبران می کند!...
+ نوشته شده در شنبه ۲۴ دی۱۳۹۰ساعت 14:10 توسط ماهی قرمز |